Avís legal

 

AVIS LEGAL:
Aquest web pertany a Geosilva Projectes SL amb CIF: B-25590084,  seu social a C/ Timó, 19 (Pol.
Ind. Olius), 25286 Olius (Lleida).
Telf.: 973481438
Email: geosilva@geosilva.com
Registre Mercantil de Lleida, Tom 961 Foli 16, Full L-18769 Inscripció 3
Desenvolupa l'activitat d’Intermediació de projectes d’adequació d’espais a l’ús públic, processos integrals de senyalització.
PROTECCIÓ DE DADES
Mitjançant el present Avís Legal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'empresa avisa als usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.
Excepte en els camps en que s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta iconfidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l'Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l'empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Geosilva Projectes SL, C/ Timó, 19 (Polig. Ind. Olius)  25286 Olius (Lleida), incloent-t’hi còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.
LLEI APLICABLE
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l'Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Lleida.