CATÀLEG

TORB

Conjunt de llibres de coure escultòrics que formen part d'un itinerari literari.