CATÀLEG

Col·leccions

Filtra per àmbit

Cerca sobre tots els senyals

XARXA

Conjunt de senyals segons prescripcions del Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no motoritzada de la Generalitat de Catalunya.

BOÍ

Conjunt d'elements per a la senyalització d'espais patrimonials.

Estructures en xapa d’acer pintada amb diferents acabats. Vinil sobre planxa galvanitzada.

Interior/exterior.

PARCS NATURALS DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Senyals normatius dels Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

COLÒNIES

Conjunt de senyals inspirats en l'estètica industrial per senyalitzar una antiga colònia fabril

MIL·LIARIS

Senyals inspirats en els mil·liaris que indicaven les distàncies i direccions en les antigues vies romanes.

BALAGUER

Conjunt d'elements per a la senyalització d'espais patrimonials.

MEDI AMBIENT

Conjunt de senyals segons prescripcions del manual de senyalització dels Espais Naturals Protegits de la Generalitat de Catalunya.

TURISME

Conjunt de senyals segons prescripcions tècniques del manual de senyalització del Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

VINYET

Conjunt de senyals amb fusta massissa quadrada ideada per senyalitzar la xarxa de camins d'entorns rurals.

MEMORIAL DEMOCRÀTIC

Conjunt de senyals segons prescripcions tècniques del manual de senyalització del Memorial Democràtic.

BOIRA

Conjunt de senyals d'acer corten tallat i corporativitzat.

TORB

Conjunt de llibres de coure escultòrics que formen part d'un itinerari literari.

GARRAF

Conjunt d'elements per a la senyalització d'un itinerari adaptat a persones amb discapacitats sensorials.

SEGRE

Estructures de fusta massissa i xapa d’acer galvanitzat.

Possibilitat de personalització mitjançant gravat de la fusta.

LLEVANT

Conjunt de senyals per a la dignificació d'espais urbans.

INTERACTIUS

Conjunt de dispositius que proporcionen informació virtual o sensorial.

MASIES

Conjunt de senyals de fusta marró per senyalitzar masies i indrets d'interès patrimonial en xarxes de camins rurals.

PITEUS

Conjunt d'elements indicatius i direccionals per dignificar un espai de serveis varis.

GARBÍ

Conjunt d'elements per a la senyalització d'espais urbans.

Patrimoni

Conjunt d'elements per a la senyalització d'espais patrimonials

Lleure

Conjunt d'elements per a la senyalització d'ambients d'oci com càmpings, parcs infantils, etc. Formats per estructures de trespa fresada.

CARDENER

Conjunt d'elements per a la senyalització d'espais patrimonials.

ARBORETUM

Senyals tipus monòlit petit adequats per identificar arbustos, arbres i plantes.

CORPORA

Solucions adaptades a les necessitats específiques de retolació i imatge corporativa: identificació i interpretació d'espais, empreses, marques, etc.

MOBILIARI

Elements per a l'adequació d'espais per a l'ús públic: observatoris de fauna, taules, bancs, baranes, escales, àrees de joc per a infants, aparcaments, etc.

MAS

Conjunt d'elements de senyalització panoràmica i patrimonial.

MIRADORS SINGULARS

Miradors realitzats a mida segons cada espai, cada paisatge i entorn.

Els miradors es realitzen en materials nobles, que duren  i que s'integren en el medi com ara l'acer, la fusta i la pedra.

CERDANYA

Família de senyals d'acer corten o acer pintat per a la senyalització informativa i d'elements patrimonials.

Impressió directa sobre panell multicapa d'alumini amb nucli de polietilè.

TARRACO

Conjunt d'elements per a la senyalització d'espais específics