ePATRIMONI

Divulgar el patrimoni de Talamanca

El projecte ha consistit en la senyalització i posada en valor de diversos elements patrimonials del municipi de Talamanca, tant a nivell tangible (béns materials) com intangible (llegendes, tradicions, antics oficis, etc).

Aquests elements es poden visitar al llarg d'un passeig pel centre del poble o en una ruta que discorre pel terme municipal, dins del Parc natural de Sant Llorenç del Munt i serra de l'Obac.

Així mateix es pot visitar el centre d'interpretació a l'aire lliure, al costat de l'església de Santa Magdalena.

S'ha optat per la recreació històrica a través de la il·lustració per fer més entenedor i atractiu el continguts dels plafons.