ePATRIMONI

Oficina turística virtual

Hem desenvolupat un gestor de continguts, una aplicació informàtica que facilita la creació i el manteniment d'un punt web o punt d'informació digital (tàctil). Paral·lelament, hem dissenyat i produït un estructura que alberga aquest gestor de continguts i que desenvolupa la funció d'oficina virtual turística.

Disseny industrial de les estructures.