eNATURAL

Descobrint la Segarra

A la Segarra hem realitzat nombroses actuacions per desenvolupar una oferta turística sostenible entorn a l'Espai Natural Protegit Valls del Sió-Llobregós. Aquestes actuacions han permès posar en relleu els valors naturals i paisatgístics de la zona, articular la xarxa de camins, adequar i interpretar l'espai i connectar la totalitat de les nostres intervencions.

Creació d'una xarxa de rutes, amb diversos accessos i punts d'informació de les rutes i dels valors de l'entorn. Tríptic divulgatiu.