ePATRIMONI

Adequació d’espais d’interès patrimonial

Assessorament
Saber com donar a conèixer els espais d'interès patrimonial. Ser capaços d'obrir nous mons. Ajudar a descobrir la cultura, la història i el llegat, i buscar les millors solucions per fer-ho.

Conèixer l'entorn patrimonial

Descobrir la riquesa patrimonial i tornar a donar-li valor. Recuperar la història del territori. Veure els espais a través del coneixement, la recuperació i la posada en valor de les joies històriques i patrimonials de tota la vida.

 

Educació patrimonial

Educar en la importància de valorar la riquesa dels béns del patrimoni que ens envolta i saber com divulgar aquests valors.