Serveis

Solucions adaptades a les vostres necessitats

 

Geosilva us oferim tots els serveis necessaris per al correcte desenvolupament integral de qualsevol procés lligat a l'ordenació de l'ús públic i a la posada en valor d'entorns a través de la seva adequació i interpretació, amb un equip de professionals i col·laboradors al servei dels vostres requeriments.

 

 

Serveis per al senderisme, rutes en BTT, rutes a cavall...

Processos per a l’estructuració i implementació de xarxes de camins, itineraris o circuits temàtics. Georeferenciació, diagnosis i projectes executius, actuacions d’arranjament, recuperació i millora, senyalització integral, generació de continguts, disseny gràfic, cartografia analítica i temàtica...

..................................................................................................................................................................................................................................

 

Adequació d’infraestructures per a l’ús públic

Àrees de lleure, àrees de pàrquing, recorreguts adaptats, punts d'informació...

 

..................................................................................................................................................................................................................................

 

Desenvolupament de productes turístics vinculats a entorns d’interès

Elaboració de projectes executius, diagnosis, redacció de memòries valorades, assessorament per al finançament...

 

..................................................................................................................................................................................................................................Projectes de senyalització

Urbana, interurbana, rural i industrial.

 

..................................................................................................................................................................................................................................Solucions adaptades a usuaris amb diferents tipus de discapacitats

Conceptualització, disseny, producció i instal·lació d’elements sensorials, adequació de punts d’informació, senyalització adaptada.

 

..................................................................................................................................................................................................................................Disseny i desenvolupament industrial de productes

Senyalització, mobiliari rústic i urbà...


..................................................................................................................................................................................................................................


Restauració i posada en valor d’entorns d’interès:

Entorns naturals (basses, fonts...), entorns patrimonials (culturals, memorials,...).

 

..................................................................................................................................................................................................................................Disseny i producció de materials i sistemes de promoció

Exposicions (efímeres i permanents), centres d’interpretació, oficines virtuals turístiques, tríptics, webs, materials didàctics, audiovisuals...

 

..................................................................................................................................................................................................................................Desenvolupament de noves eines i aplicacions d’innovació tecnològica

Oficines virtuals turístiques, sistemes de compta persones, sistemes interactius, aplicació de tecnologies de la informació i comunicació, aplicacions per a smartphones, codis QR...